Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ εσχάτης προδοσίας της Νέας Τάξης Γερμανοτσολιάδων :

Mε την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και ανευ όρων παραιτείται απο κάθε ασυλία που έχει ή πρκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περουσιακά του στοιχεία, απο νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, και όσον αφορά τηνεκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τον απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Edward Bernays : "Η συνειδητή και επιδέξια χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθειών και απόψεων των μαζών συνιστά σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτοί που χειρίζονται αυτόν τον αθέατο μηχανισμό της κοινωνίας αποτελούν μια αόρατη διακυβέρνηση, που είναι η πραγματική άρχουσα δύναμη της χώρας μας. Διοικούμαστε, η σκέψη μας διαμορφώνεται, οι ιδέες μας υποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα, για τα οποία δεν έχουμε ακούσει τίποτε. Αυτή η κατάσταση είναι η λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη η δημοκρατική μας κοινωνία. Πολυάριθμοι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν με αυτό τον τρόπο, εάν πρόκειται να ζήσουν μαζί ως μια κοινωνία που λειτουργεί ομαλά".

Αδόλφος Χίτλερ : "Η προπαγάνδα απευθύνεται στις αμόρφωτες μάζες και όχι στους διανοούμενους. Σκοπός της είναι όχι να διαφωτίσει το άτομο, αλλά να επιβάλλει το θέμα της τόσο καθαρά και τόσο έντονα στην ψυχή του λαού, ώστε να δημιουργήσει τη γενική πεποίθηση ότι ένα γεγονός είναι πραγματικό, αναγκαίο ή δίκαιο. Η πλειοψηφία της μάζας είναι θηλυκή. Γι' αυτό η προπαγάνδα απευθύνεται όχι στη λογική, αλλά στο συναίσθημά της".

George Papandreous: " με σταματούν στον δρόμο φτωχοί Πολίτες και μου λένε. Πρόεδρε δίνω και τον μισθό μου για την Πατρίδα.... Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Ποτέ μου δεν θα αδικούσα τους ανθρώπους της εργασίας. Σήμερα, όμως, δικαιοσύνη στην κοινωνία σημαίνει, πάνω από όλα, σωτηρία της πατρίδας"

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: Επειδή κινδυνεύει η Πατρίδα και οι άνθρωποι τις εργασίας απο ανέκαθεν προασπίζονται την Πατρίδα, και επειδή δεν κινδυνεύει το χρήμα που κατέχουν οι Εφοπλιστές, οι Τραπεζίτες και οι Βιομήχανοι, ας αποδώσουμε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα και τα της Πατρίδος στους μισθωτούς.

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ: Ενα παράδειγμα

Παραθέτω ένα παράδειγμα θέλοντας να επεξηγήσω τι εννοούμε και πως τον κοινωνικό χαραχτήρα του νέου συνδικαλιστικού υποκειμένου.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εργαζομένων σε μια περιοχή, όπου είναι αναπτυγμένο το εμπόριο, η βιομηχανία μερικώς η βιοτεχνία, με το 40%του ενεργού πληθυσμού στον αγροτικό τομέα, με ένα 20% των εργαζομένων να εργάζονται στην περιοχή αυτή αλλά να διαμένουν σε άλλη πόλη σε άλλον Νομό, με 15% ανεργία και με επιχειρήσεις με έναν μισθωτό έως και 2000 μισθωτούς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κρατικός τομέας απασχολεί περίπου 300 έως 400 εργαζομένους.
Η διάταξη του ενεργού πληθυσμού σε σχέση με τον κοινωφελή τομέα βρίσκεται στην αντιστοιχία 1:50 του συνόλου του απασχολούμενου δυναμικού.

Σήμερα λειτουργούν 35 πρωτοβάθμια σωματεία και ένα Εργατικό Κέντρο.
Η περιοχή έχει δυο βιομηχανικές – βιοτεχνικές ζώνες και ένα κυρίαρχο εμπορικό κέντρο με επιμέρους δορυφορικά κέντρα ανά ευρύτερο δήμο.
Θα θεωρήσουμε ότι ο μέγιστος αριθμός συνδικαλισμένων όπως έχει αποτυπωθεί στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ, είναι περίπου 6000 εργαζόμενοι σε σύνολο 25000εργαζομένων. Περίπου το 30%.

Τι σημαίνει τώρα Κοινωνική Συνδικαλιστική Οργάνωσης;
Γνωρίζουμε όλοι τα Φόρουμ.
Ένα φόρουμ λοιπόν ως συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως προϋπόθεση ότι όλοι οι εργαζόμενοι μιας γεωγραφικής περιοχής είναι εν δυνάμει μέλη και διατηρούν οργανωτική σχέση με την κοινωνία, δηλαδή εργάζονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και κατά το πλείστον κατοικούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα, τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση από τον τύπο εργασιακής σχέσης ή ειδικότητας ή τομέας απασχόλησης.
Ο τύπος εργασιακής σχέσης, ο τομέας απασχόλησης και η ειδικότητα είναι προφανές ότι διαμορφώνει ένα διαφορετικό επίπεδο διαβίωσης και προνομίων.
Όμως οι σταθερές παραμένουν για όλους ίδιες.
Ποιες είναι οι σταθερές;
1. η απειλή της ανεργίας
2. η μείωση της αγοραστικής τους δύναμης
3 . οι έμμεσοι φόροι
4. η επιβολή μέτρων στην ασφαλιστική τους προοπτική
5. η αναντιστοιχία πληθωρισμού και πραγματικών μισθών
6. η αφαίμαξη οικογενειακού μισθού από την παραπαιδεία
7. η αβεβαιότητα του μέλλοντος των παιδιών τους
8. ο περιορισμός της ανεύρεσης εργασίας βάση των ειδικών προσόντων και η απασχόληση ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών
9. οι κλιματικές αλλαγές και η ποιότητα ζωής.
10. η συνεχής αύξηση του κόστους κατοικίας και κάλυψης αναγκών βάσης.
11. η συνεχής και χωρίς όρια και έλεγχο, καθημερινή αύξηση των προϊόντων κατανάλωσης και παραγωγής.
12. η μειωμένη αντίσταση σε συλλογικό επίπεδο από την πολυδιάσπαση των κοινωνιών ως αντιτιθέμενα οργανωμένα συμφέροντα.


Εάν τώρα θέλουμε να προσδιορίσουμε την μέση τιμή ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την μεθοδολογία που προσδιορίζεται με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( ΑΕΠ) και να εντάξουμε στην μελέτη μας τους δείκτες ανάπτυξης ή υπανάπτυξης, όπως προαναφέρονται.

Πρώτο μέλημα μιας Κοινωνικής, κατά πρώτο λόγο, συνδικαλιστικής οργάνωσης, είναι η αντιμετώπιση και η εξάλειψη του δωδέκατου σημείου. Δηλαδή η εξάλειψη της συγκρότησης των κοινωνιών στην κορπορατιστική τους μορφή, ως αντιτιθέμενα οργανωμένα συμφέροντα.
Αυτό σημαίνει ότι από τον ενεργό πληθυσμό δεν εξαιρούνται ούτε οι αυτοαπασχολούμενοι ούτε οι αγρότες ούτε οι εργαζόμενοι στον Κρατικό τομέα ούτε οι εργαζόμενοι στον καθαρά ιδιωτικό ούτε οι άνεργοι ούτε οι νέοι και εν δυνάμει απασχολούμενοι.

Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η μορφή κοινωνικής συγκρότησης;
Πρώτα απ’ όλα οι μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αρρήκτους δεσμούς και κατά τον εργασιακό χρόνο αλλά και κυρίως όταν υπάρχει η ανάγκη διεκδίκησης δικαιωμάτων.
Δεύτερον, τα δικαιώματα δεν βρίσκονται ανταγωνιστικά προς την πραγματικότητα γιατί αποτελούν κοινή βάση της κοινωνίας.
Παραδείγματος χάρη, οι αύξηση των μισθών βάσης ή η αύξηση της τιμής των αγροτικών προϊόντων έχουν αμοιβαία συνέχεια και επομένως είναι απολύτως κατανοητή και εν τω μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί οι συνθήκες εσωτερικής διαβούλευσης ώστε να μην μπορεί να λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός.
Τρίτον, το κόστος επιβίωσης είναι εξίσου μαχητό και μπορεί να αποτελέσει πεδίο εσωτερικής διευθέτησης και αναζήτησης ή διεκδίκησης και επιβολής δικαιωμάτων των μελών της κοινωνίας στην Κρατική εξουσία.
Παραδείγματος χάρη η αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις κατοικίες και στην πολιτική γης, είναι ζήτημα της Κοινωνικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και απαντά και στην δεύτερη ιδιότητα της, δηλαδή την Συνδικαλιστική.
Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων δεν αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ατού της εκάστοτε Κυβέρνησης αλλά αποτελεί συμφωνία των κοινωνιών με την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Με δεδομένο όμως την κορπορατιστική συγκρότηση των κοινωνιών, δηλαδή την εκπροσώπηση των επιμέρους κοινωνιών ως επιμέρους οργανωμένα συμφέροντα, το Κράτος θεωρεί δικαίωμα μονομερής εξουσία την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές δυνατότητες των κοινωνιών που αποφασίζουν να συγκροτήσουν μια ενιαία Κοινωνική Συνδικαλιστική Οργάνωση του εργαζόμενου δυναμικού της Χώρας.

Πρακτικά πως θα μπορούσε να γίνει αυτό;
Ένα πρόχειρο παράδειγμα είναι η αντικατάσταση των σωματείων – μελών του Εργατικού Κέντρου από το σύνολο των εργαζομένων και την μετατροπή του Εργατικού κέντρου και σε συνδυασμό με τις ανατροπές των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως προσδιορίζονται παραπάνω, σε μια Κοινωνική Συνδικαλιστική Οργάνωση όλου του απασχολούμενου δυναμικού της γεωγραφικής περιοχής.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως όταν ο Ιμπεριαλισμός βρίσκει νέες μορφές οργάνωσης και επιβολής όρων στις κοινωνίες δεν μπορούν οι κοινωνίες να παραμένουν σε στασιμότητα καθώς η φιλοσοφία των οργανώσεων τους ακουμπά ακόμα την προπολεμική περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας ή τις θέσεις σας για την συγκεκριμένη δημοσίευση ή να δημοσιεύσετε και άλλο θέμα

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS
ΑΠΕΒΙΩΣΕ 26/5/2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΥΡΙΕ.......

Η COSMOTE ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΑ 500 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ¨ΓΕΡΝΑΝΟΣ¨ ΠΡΟΣ 1.300.000 εκ.ΕΥΡΩ

Ο ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣ 180 εκ. ΕΥΡΩ

ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ...... ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS
ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΤΗΝ....OIKONOMIA

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ

Η Διεθνής Αμνηστία μαζεύει υπογραφές για την Κ. Κούνεβα

Το ελληνικό τμήμα της Διεθνους Αμνηστίας προώθησε την υπόθεση της Κωνσταντίνας ως international petition.Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει συλλογή υπογραφών σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στις ελληνικές αρχές για απόδοση δικαιοσύνης.Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10.000 υπογραφές μέχρι την εργατική Πρωτομαγιά, ημερομηνία που θα παραδοθούν στον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας.

http://www.amnesty.org.gr/kouneva.htm
http://g700.blogspot.com/

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΑΝ ΓΚΡΙΝΣΠΑΝ ( ΠΡΟΕΔΡΟS της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑS των ΗΠΑ)

Εκανα το λάθος της ζωής μου όταν πίστευα στην απόλυτη ελευθερία της αγοράς


ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ;

ΑΓΩΝΑS ΧΩΡΙS ΟΡΟΥS ΚΑΙ ΧΩΡΙS ΑΝΑΣΤΟΛΕS

Τίποτα δεν πάει χαμένο
στη χαμένη σου ζωή,
τ’ όνειρό σου ανασταίνω
και το κάθε σου "γιατί".

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑS

Με αντάλλαγμα 442,5 εκατομμύρια Ευρώ η κυβέρνηση της Δεξιάς, ως κυβέρνηση του μεγάλου καφαλαίου και της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης πούλησε τη Διοίκηση (MANAGEMENT)του ΟΤΕ στην κρατική DEUTSCHE TELECOM, πράγμα που σημαίνει το απόλυτο δικαίωμα Διαχείρησης, όχι μόνο των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ και των δεκάδων Θυγατρικών του Εταιριών, αλλά και την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να παρέχει τηλεπικοινωνιακή ασφάλεια στους Έλληνες και στην ελληνική οικονομία, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ανεξαρτησία και την ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί στην Ελλάδα το ξεπούλημα του ΟΤΕ, χωρίς να είναι , φυσικά, δυνατό να υπολογιστεί η συνολική ζημιά για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τόσο σε τρέχουσες αξίες, όσο και σε απωλεσθησόμενες αξίες στο βάθος του χρόνου: Με την πώληση του ΟΤΕ και των άλλων Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που προηγήθηκαν , αλλά και αυτών που ακολουθούν, πράγματι, ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ.ΑΥΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ:1.- OTE,
2.- OTE ESTATE (με τα 2.500 κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΕ, αξίας άνω του 1,6 δις. ευρώ),
3.- COSMOTE,
4.- ΓΕΡΜΑΝΟΣ (στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια),
5.- ΟΤΕΝΕΤ (με τα εμπορικότατα προϊόντα της, conn-x, smile & web κάρτες, θυγατρικές εταιρίες κλπ),
6.- HELLAS SAT (δορυφορικές επικοινωνίες ΟΤΕ),
7.- ΟΤΕ SAT MARITEL (ναυτιλιακές επικοινωνίες ΟΤΕ),
8.- ΟΤΕ GLOBE (διεθνείς επικοινωνίες ΟΤΕ),
9.- ΟΤΕ ΑCADEMY (εκπαιδευτικό κέντρο ΟΤΕ),
10.- ROM TELECOM (Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός Ρουμανίας, στον οποίο ο ΟΤΕ κατέχει το 54%),
11.- COSMOROM (η COSMOTE της Ρουμανίας),
12.- GLOBUL (η COSMOTE της Βουλγαρίας),
13.- COSMOFON (η COSMOTE της FYROM),
14.- AMC (η COSMOTE της Αλβανίας),
15.- TELECOM (o OTE της Σερβίας).
16. τα OTEshops,
17. την INFOTE με τον Χρυσό Οδηγό και τις διαφημίσεις του,
18. την OTEPLUS,
19. την COSMO-ONE,
20. τον ΟΤΕ-International,
21. την ΟΤΕ-Ασφάλιση,
22. την HellasCom,
23. το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ και
24. πουλάνε ακόμα και το όνομα, τη φήμη και την πελατεία, δηλαδή το brand name "ΟΤΕ".