Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ εσχάτης προδοσίας της Νέας Τάξης Γερμανοτσολιάδων :

Mε την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και ανευ όρων παραιτείται απο κάθε ασυλία που έχει ή πρκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περουσιακά του στοιχεία, απο νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, και όσον αφορά τηνεκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τον απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Edward Bernays : "Η συνειδητή και επιδέξια χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθειών και απόψεων των μαζών συνιστά σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτοί που χειρίζονται αυτόν τον αθέατο μηχανισμό της κοινωνίας αποτελούν μια αόρατη διακυβέρνηση, που είναι η πραγματική άρχουσα δύναμη της χώρας μας. Διοικούμαστε, η σκέψη μας διαμορφώνεται, οι ιδέες μας υποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα, για τα οποία δεν έχουμε ακούσει τίποτε. Αυτή η κατάσταση είναι η λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη η δημοκρατική μας κοινωνία. Πολυάριθμοι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν με αυτό τον τρόπο, εάν πρόκειται να ζήσουν μαζί ως μια κοινωνία που λειτουργεί ομαλά".

Αδόλφος Χίτλερ : "Η προπαγάνδα απευθύνεται στις αμόρφωτες μάζες και όχι στους διανοούμενους. Σκοπός της είναι όχι να διαφωτίσει το άτομο, αλλά να επιβάλλει το θέμα της τόσο καθαρά και τόσο έντονα στην ψυχή του λαού, ώστε να δημιουργήσει τη γενική πεποίθηση ότι ένα γεγονός είναι πραγματικό, αναγκαίο ή δίκαιο. Η πλειοψηφία της μάζας είναι θηλυκή. Γι' αυτό η προπαγάνδα απευθύνεται όχι στη λογική, αλλά στο συναίσθημά της".

George Papandreous: " με σταματούν στον δρόμο φτωχοί Πολίτες και μου λένε. Πρόεδρε δίνω και τον μισθό μου για την Πατρίδα.... Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Ποτέ μου δεν θα αδικούσα τους ανθρώπους της εργασίας. Σήμερα, όμως, δικαιοσύνη στην κοινωνία σημαίνει, πάνω από όλα, σωτηρία της πατρίδας"

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: Επειδή κινδυνεύει η Πατρίδα και οι άνθρωποι τις εργασίας απο ανέκαθεν προασπίζονται την Πατρίδα, και επειδή δεν κινδυνεύει το χρήμα που κατέχουν οι Εφοπλιστές, οι Τραπεζίτες και οι Βιομήχανοι, ας αποδώσουμε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα και τα της Πατρίδος στους μισθωτούς.

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

ΚΡΙΣΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ;


Στην εισήγηση του τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η εξής αναφορά
« η περίοδος της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης και πολύ περισσότερο η παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χειροτέρευση της θέσης του κόσμου της εργασίας…»


Ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί να οδήγησε σε κρίση το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, ανταλλαγής και εμπορίου, αλλά ως επιστημονική θεώρηση της ηγεμονίας της αγοράς, δεν υφίσταται σε κρίση, ούτε σαν οικονομικό μοντέλο.
Εάν η ανάπτυξη του κεφαλαίου στις οικονομίες της Δύσης, δημιούργησε υπερσυσσώρευση κεφαλαίου με σχετικά ή μέγιστα χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού, εντούτοις η ίδια η υπερσυσσώρευση έπνιξε της οικονομίες ελλείψει οξυγόνου.
Η κρίση είναι αποτέλεσμα αδυναμίας διοχέτευσης της υπερσυσσώρευσης στις αγορές κατανάλωσης, όπως η ελληνική οικονομία, αλλά και μια κατευθυνόμενη ενέργεια που στοχεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, μετά την προσάρτηση των 15 νέων χωρών και η επίτευξη δημιουργίας μιας προνομιακής αγοράς για την διοχέτευση της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Δύσης, που απέκλειε τις ΗΠΑ.

Η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου για να μην δημιουργεί κρίσεις, μικρές ή μεγάλες, προϋποθέτει αγορές ικανές στην απορρόφηση αυτών των κεφαλαίων.
Οι οικονομίες τέτοιων χωρών, που εξαναγκάζονται να ακολουθήσουν την εισαγόμενη ανάπτυξη αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες απορρόφησης του πλεονάσματος που δημιουργεί η συσσώρευση κεφαλαίων.

Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την αποδοχή της επανακοινωνικοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης, μέσα από την διαδικασία ανακατεύθυνσης των επενδύσεων από επενδύσεις έντασης κεφαλαίου σε επένδυσης έντασης εργασίας. Δηλαδή ανατροπή της βάσης της Στρατηγικής της Ανάπτυξης.

Ο εκσυγχρονισμός που προηγήθηκε του Νεοφιλελευθερισμού στην χώρα μας αλλά και πριν από εμάς σε άλλες χώρες, ανέτρεψε την σχέση κεφαλαίου – παραγωγικών δυνάμεων προωθώντας ένα σημαντικό μέρος του πλεονάσματος, σε μη παραγωγικές δραστηριότητες ( επενδύσεις στο Τριτογενή τομέα και τις υπηρεσίες, κυρίως εξυπηρέτησης του χρηματοπιστωτικού) και διευκόλυνε την εκροή – μετανάστευση κεφαλαίων και την αντικατέστησε με την εισαγωγή μη αναγκαίων προϊόντων.
Η οικονομική στρατηγική της Κυβέρνησης που δεν διαφέρει εκείνης του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα επιμέρους μοντέλα ανάπτυξης έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή την αγορά επενδύσεων ξένων κεφαλαίων, κατάστρεψε σημαντικό μέρος της παλιάς ανάπτυξης που βασιζόταν στον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα και που ασκούσε προστατευτισμό στην κοινωνική διάσταση του Κράτους.

Πολλοί είναι σήμερα εκείνοι, και κυρίως νέοι επιχειρηματίες, που υποστηρίζουν ότι η Ελληνική οικονομία πρέπει να ωθηθεί σε δυναμικές επενδύσεις παραγωγής νέων τεχνολογικών προϊόντων.
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προπαγανδίζει την στρατηγικής της Πράσινης ανάπτυξης.
Ουσιαστικά ζητούν την μεταβολή της Ελληνικής οικονομίας σε αγορά υποδοχής τμήματος της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου υπό τύπον επενδύσεων προϊόντων νέας τεχνολογίας, ως αντίδοτο στην κρίση.
Ξεχνούν όμως ότι η αδυναμία των οικονομιών όπως η δικής μας να αναλάβουν μέρος του πλεονάσματος υπερσύγχρονης οικονομίας και τεχνολογιών που η συσσώρευση δημιούργησε καθώς και ο μαρασμός που αυτά τα μοντέλα προκαλούν στην εσωτερική αγορά, ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την σημερινή κρίση.
Δεν είναι τυχαία ούτε η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, ούτε των κατασκευών, ούτε της βιοτεχνικής, ούτε των εξαγωγών.

Μια μεταβολή όμως του προσανατολισμού προμήθειας από τις εξωτερικές αγορές στην εσωτερική αγορά, θα σήμαινε ανατροφοδότηση με αλλαγή κατεύθυνσης των επενδύσεων, από τον τριτογενή προς τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Αυτό θα είχε σαν συνέπεια την επανεπένδυση στην αγροτική παραγωγή, στην ανατροφοδότηση των βιομηχανοποιημένων προϊόντων με πρώτες ύλες εγχώριας παραγωγής, την αύξηση του κύκλου εργασιών των βιοτεχνικών μονάδων, την μείωση των εισαγόμενων προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, την αύξηση της απασχόλησης κλπ.
Παράλληλα η αγορά πολυεθνικών πλεονασμάτων υπερσύγχρονης τεχνολογίας πρέπει να αναπτυχθεί στην βάση υποστήριξης της εσωτερικής έρευνα και ως υποβοηθητικά εργαλεία ανάπτυξης σύγχρονης, ντόπιας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και όχι πλήρης παραγωγικές επενδύσεις αμιγώς πολυεθνικών προϊόντων, που μπορούν να εκβιάζουν την Ελληνική οικονομία.

Από την προώθηση των παραγωγικών πόρων και του πλεονάσματος σε ξένες επενδύσεις και τον πολλαπλασιασμό του γραφειοκρατικού εμπορίου και των υπηρεσιών του τριτογενή τομές, πρέπει να προωθήσουμε την επαναστροφή των επενδύσεων από το κέντρο στην περιφέρεια. Από την «πόλη» στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αν λοιπόν επιδίωξη της Αριστεράς ήταν η έξοδος από την κρίση να συνδυαστεί με μια πορεία σοσιαλιστικής μετασχηματοποίησης των κοινωνιών, και αυτό αποτελούσε άμεσο στρατηγικό στόχο, τότε μιλάμε όχι απλώς για την κοινωνικοποίηση της υπάρχουσας παραγωγής, αλλά για το ξερίζωμα των παλιών οικονομικών στρατηγικών ανάπτυξης με δημιουργία καινούργιων. Παραδείγματος χάρη, Σύμφωνο Σταθερότητας ή επανακρατικοποίηση τραπεζών που έχουν δεσπόζουσα θέση στην οικονομία, σμίκρυνση του όγκου της βιοτεχνικής οικονομίας με ενίσχυση της Βιομηχανικής κλπ.

Σε περιόδους γενικευμένης κρίσης, πρέπει να προσανατολίζεται η οικονομία στην δυναμική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και στην χρηματοδότηση καταναλωτικών προϊόντων εσωτερικής παραγωγής και όχι αυτή η εγκληματική απόφαση Παπαθανασίου , για την μείωση των τελών ταξινόμησης, που ουσιαστικά επιβαρύνει την Ελληνική οικονομία με πρόσθετα βάρη, επιμηκύνοντας την κρίση και επιδεινώνοντας το χρέος των εμπορευματικών συναλλαγών, αφού επί της ουσίας τροφοδοτεί τις οικονομίες τρίτων χωρών με δάνεια ακριβού χρήματος τα οποία θα πληρώνει ο Ελληνικός Λαός.

Επομένως, αν ο εκσυγχρονισμός εμπόδισε την ορθολογική κατανομή των πόρων και της ανθρώπινης εργασίας, δημιουργώντας μεγάλες ταξικές περιφερειακές και κλαδικές ανισορροπίες, διευκόλυνε το πέρασμα του νεοφιλελευθερισμού χωρίς εμπόδια.
Αδικούμε την οικονομία όταν χρεώνουμε στο ΠΑΣΟΚ νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική στις προτάσεις του ή στην διαχείριση του Κράτους την περίοδο Σημίτη.
Ο εκσυγχρονισμός αποσάρθρωσε τελείως την Ελληνική οικονομία και έστρωσε το χαλί για να περάσει ανεμπόδιστα ο νεοφιλελευθερισμός.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοφιλελευθερισμού είναι η ευρείας κλίμακας αποκρατικοποιήσεις.
Η ένταση αποκρατικοποιήσεων. δηλώνει ταυτόχρονα τον υπανάπτυκτο χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής σε οικονομίες αντίστοιχες με την δική μας.
Ο καπιταλισμός στις αναπτυγμένες οικονομίες ποτέ δεν επενδύει τα κεφάλαιά του σε δραστηριότητες παραγωγής υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό και οι αποκρατικοποιήσεις πραγματοποιούνται στην βάση πολύ χαμηλών και φτηνών εσόδων για το Κράτος, δεν οδηγούν στην ανάπτυξη, αφού δεν έχει τέτοιον προσανατολισμό η Ελληνική στρατηγικής της οικονομίας, και αποδυναμώνουν ότι διαπραγματευτικά «χαρτιά» απομένουν στο Κράτος.


ΟΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Για να δούμε λοιπόν, πόσο βοήθησε η αποκρατικοποίηση των Τραπεζών την βιοτεχνική παραγωγή ή την βιομηχανική ή τις κατασκευές;
Τα αποτελέσματα από την συρρίκνωση του παραγόμενου βιομηχανοποιημένου προϊόντος και η δυσμενή μεταβολή του λόγου εισαγομένων προϊόντων προς εξαγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με την διόγκωση του εξωτερικού χρέους, αποδεικνύουν την επιβράδυνση της οικονομίας και την αναποτελεσματικότητα της.
Οι μόνοι ωφελημένοι αυτού του προσανατολισμού της Ελληνικής οικονομίας είναι οι μάνατζερ.
Οι κύριοι αυτοί, με ένα απειροελάχιστο κίνδυνο θεωρούν τον εαυτόν τους και μπορούν να κορδώνονται ότι αποτελούν τους αυθεντικούς εκπρόσωπους του ιδιωτικού κεφαλαίου και μπορούν έτσι να μιλούν για την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό, το εμπόριο.
Οι ίδιοι αυτοί κύριοι, σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο είναι εκείνοι που μας βεβαίωναν για την ηγεμονία της αγοράς και την δυνατότητα αυτορύθμισης και μόνο με την είσοδο των οικονομιών στο φάσμα της κρίσης ομολόγησαν ότι ήταν μια αυταπάτη και ότι έπεσαν έξω.
Έρχονται σήμερα και προτείνουν πάλι με το ίδιο προσωπικό κόστος που υπολογίζουν για τον εαυτό τους να μας υποδείξουν μέτρα εξόδου από την κρίση που στοχεύουν στην αποσάθρωση των κοινωνιών και των κοινωνικών – εργασιακών σχέσεων.


Εδώ τα συνδικάτα αλλά και η Αριστερά καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες
Τα συνδικάτα να αναλάβουν το κόστος ανάκτησης πολιτικού λόγου και δυναμικής παρέμβασης στην προώθηση διαφορετικού προσανατολισμού μοντέλων ανάπτυξης.
Ανάλογο χρέος έχει και η Αριστερά, γιατί το διακύβευμα δεν είναι ποιος θα Κυβερνήσει τούτον το Τόπο στις επερχόμενες εκλογές, αλλά ποια Στρατηγική Ανάπτυξης είναι εκείνη που θα ωφελήσει τον Λαό και την Ελληνική Οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας ή τις θέσεις σας για την συγκεκριμένη δημοσίευση ή να δημοσιεύσετε και άλλο θέμα

World Clocks

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS
ΑΠΕΒΙΩΣΕ 26/5/2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΥΡΙΕ.......

Η COSMOTE ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΑ 500 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ¨ΓΕΡΝΑΝΟΣ¨ ΠΡΟΣ 1.300.000 εκ.ΕΥΡΩ

Ο ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣ 180 εκ. ΕΥΡΩ

ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ...... ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS
ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΤΗΝ....OIKONOMIA

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ

Η Διεθνής Αμνηστία μαζεύει υπογραφές για την Κ. Κούνεβα

Το ελληνικό τμήμα της Διεθνους Αμνηστίας προώθησε την υπόθεση της Κωνσταντίνας ως international petition.Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει συλλογή υπογραφών σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στις ελληνικές αρχές για απόδοση δικαιοσύνης.Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10.000 υπογραφές μέχρι την εργατική Πρωτομαγιά, ημερομηνία που θα παραδοθούν στον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας.

http://www.amnesty.org.gr/kouneva.htm
http://g700.blogspot.com/
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΑΝ ΓΚΡΙΝΣΠΑΝ ( ΠΡΟΕΔΡΟS της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑS των ΗΠΑ)

Εκανα το λάθος της ζωής μου όταν πίστευα στην απόλυτη ελευθερία της αγοράς


ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ;

ΑΓΩΝΑS ΧΩΡΙS ΟΡΟΥS ΚΑΙ ΧΩΡΙS ΑΝΑΣΤΟΛΕS

Τίποτα δεν πάει χαμένο
στη χαμένη σου ζωή,
τ’ όνειρό σου ανασταίνω
και το κάθε σου "γιατί".

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑS

Με αντάλλαγμα 442,5 εκατομμύρια Ευρώ η κυβέρνηση της Δεξιάς, ως κυβέρνηση του μεγάλου καφαλαίου και της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης πούλησε τη Διοίκηση (MANAGEMENT)του ΟΤΕ στην κρατική DEUTSCHE TELECOM, πράγμα που σημαίνει το απόλυτο δικαίωμα Διαχείρησης, όχι μόνο των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ και των δεκάδων Θυγατρικών του Εταιριών, αλλά και την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να παρέχει τηλεπικοινωνιακή ασφάλεια στους Έλληνες και στην ελληνική οικονομία, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ανεξαρτησία και την ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί στην Ελλάδα το ξεπούλημα του ΟΤΕ, χωρίς να είναι , φυσικά, δυνατό να υπολογιστεί η συνολική ζημιά για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τόσο σε τρέχουσες αξίες, όσο και σε απωλεσθησόμενες αξίες στο βάθος του χρόνου: Με την πώληση του ΟΤΕ και των άλλων Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που προηγήθηκαν , αλλά και αυτών που ακολουθούν, πράγματι, ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ.ΑΥΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ:1.- OTE,
2.- OTE ESTATE (με τα 2.500 κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΕ, αξίας άνω του 1,6 δις. ευρώ),
3.- COSMOTE,
4.- ΓΕΡΜΑΝΟΣ (στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια),
5.- ΟΤΕΝΕΤ (με τα εμπορικότατα προϊόντα της, conn-x, smile & web κάρτες, θυγατρικές εταιρίες κλπ),
6.- HELLAS SAT (δορυφορικές επικοινωνίες ΟΤΕ),
7.- ΟΤΕ SAT MARITEL (ναυτιλιακές επικοινωνίες ΟΤΕ),
8.- ΟΤΕ GLOBE (διεθνείς επικοινωνίες ΟΤΕ),
9.- ΟΤΕ ΑCADEMY (εκπαιδευτικό κέντρο ΟΤΕ),
10.- ROM TELECOM (Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός Ρουμανίας, στον οποίο ο ΟΤΕ κατέχει το 54%),
11.- COSMOROM (η COSMOTE της Ρουμανίας),
12.- GLOBUL (η COSMOTE της Βουλγαρίας),
13.- COSMOFON (η COSMOTE της FYROM),
14.- AMC (η COSMOTE της Αλβανίας),
15.- TELECOM (o OTE της Σερβίας).
16. τα OTEshops,
17. την INFOTE με τον Χρυσό Οδηγό και τις διαφημίσεις του,
18. την OTEPLUS,
19. την COSMO-ONE,
20. τον ΟΤΕ-International,
21. την ΟΤΕ-Ασφάλιση,
22. την HellasCom,
23. το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ και
24. πουλάνε ακόμα και το όνομα, τη φήμη και την πελατεία, δηλαδή το brand name "ΟΤΕ".