Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ εσχάτης προδοσίας της Νέας Τάξης Γερμανοτσολιάδων :

Mε την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και ανευ όρων παραιτείται απο κάθε ασυλία που έχει ή πρκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περουσιακά του στοιχεία, απο νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, και όσον αφορά τηνεκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τον απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Edward Bernays : "Η συνειδητή και επιδέξια χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθειών και απόψεων των μαζών συνιστά σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτοί που χειρίζονται αυτόν τον αθέατο μηχανισμό της κοινωνίας αποτελούν μια αόρατη διακυβέρνηση, που είναι η πραγματική άρχουσα δύναμη της χώρας μας. Διοικούμαστε, η σκέψη μας διαμορφώνεται, οι ιδέες μας υποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα, για τα οποία δεν έχουμε ακούσει τίποτε. Αυτή η κατάσταση είναι η λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη η δημοκρατική μας κοινωνία. Πολυάριθμοι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν με αυτό τον τρόπο, εάν πρόκειται να ζήσουν μαζί ως μια κοινωνία που λειτουργεί ομαλά".

Αδόλφος Χίτλερ : "Η προπαγάνδα απευθύνεται στις αμόρφωτες μάζες και όχι στους διανοούμενους. Σκοπός της είναι όχι να διαφωτίσει το άτομο, αλλά να επιβάλλει το θέμα της τόσο καθαρά και τόσο έντονα στην ψυχή του λαού, ώστε να δημιουργήσει τη γενική πεποίθηση ότι ένα γεγονός είναι πραγματικό, αναγκαίο ή δίκαιο. Η πλειοψηφία της μάζας είναι θηλυκή. Γι' αυτό η προπαγάνδα απευθύνεται όχι στη λογική, αλλά στο συναίσθημά της".

George Papandreous: " με σταματούν στον δρόμο φτωχοί Πολίτες και μου λένε. Πρόεδρε δίνω και τον μισθό μου για την Πατρίδα.... Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Ποτέ μου δεν θα αδικούσα τους ανθρώπους της εργασίας. Σήμερα, όμως, δικαιοσύνη στην κοινωνία σημαίνει, πάνω από όλα, σωτηρία της πατρίδας"

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: Επειδή κινδυνεύει η Πατρίδα και οι άνθρωποι τις εργασίας απο ανέκαθεν προασπίζονται την Πατρίδα, και επειδή δεν κινδυνεύει το χρήμα που κατέχουν οι Εφοπλιστές, οι Τραπεζίτες και οι Βιομήχανοι, ας αποδώσουμε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα και τα της Πατρίδος στους μισθωτούς.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Ανταγωνιστικότητα.

Ας ακτινογραφήσουμε τον μολυσματικό ιό της οικονομίας ως έχει και όχι όπως τον παρουσιάζουν οι φορείς μετάδοσής του, δηλαδή οι επιχειρηματίες, οι Κυβερνήσεις, τα ΜΜΕ, οι Τραπεζίτες, τα Διεθνή Καρτέλ.

Ας υποθέσουμε λοιπόν μια μηχανή, που στην είσοδο επεξεργασίας της τοποθετούμε μια χούφτα δολάρια και από την άλλη πλευρά παίρνουμε δέκα χούφτες δολάρια.

Αν όμως δεν πάρουμε δέκα χούφτες δολάρια, τότε αναρωτιόμαστε, τις πταίει.

Το Κράτος, που επιβάλει φόρους.

Οι Εργαζόμενοι που αμείβονται για να εργάζεται η μηχανή.

Οι εργαζόμενοι που εκτός της αμοιβής τους, έχουν την απαίτηση να πληρώνονται για την ασφάλεια τους, την ασφάλισή τους, τις συντάξεις τους.

Οι εργαζόμενοι που έχουν το δικαίωμα να οργανώνονται σε συντεχνίες και να απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση από τον κατέχοντα την μηχανή.

Το κόστος προμήθειας της πρώτης ύλης.

Το κόστος παραγωγής της πρώτης ύλης.

Το κόστος αγοράς της ενέργειας που καταναλώνεται για να λειτουργήσει η μηχανή.

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή της ενέργειας που χρειάζεται η μηχανή για να λειτουργήσει.

Το έδαφος, δηλαδή οι χώρες, που παράγουν τις πρώτες ύλες.

Το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών.

Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων που παράγει η μηχανή.

Το κόστος διάθεσης των προϊόντων που παράγει η μηχανή.

Η αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών για να αγοράσουν τα προϊόντα που παράγονται.

Η παραγωγή και διάθεση αντίστοιχων προϊόντων ιμιτασιόν. Δηλαδή παραποιημένων, σε χαμηλότερη τιμή παραγωγής και πώλησης.

Οι πολλές μηχανές που παράγουν με μια χούφτα δολάρια, προϊόντα που δίνουν αρκετές χούφτες δολάρια.

Ο κατασκευαστής της μηχανής.

Η παλαιότητα της μηχανής και το κόστος αντικατάστασης.

Η χρηματοδότηση του κόστους αντικατάστασης.


Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν κάποιες παραδοχές.

Πρώτον, μια χούφτα δολάρια δεν μας δίνει δέκα χούφτες δολάρια, ενώ πρέπει να μας δώσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Δεύτερο, πίσω από κάθε κόστος κρύβεται ένας ανελαστικός παράγοντας που είτε είναι ο εργαζόμενος και οι αμοιβές του, είτε είναι μια χώρα και η παραγωγή των πρώτων υλών.

Τρίτο, πίσω από κάθε παραγωγή ενός προϊόντος κρύβεται η παραγωγή μια μαϊμούς.

Τέταρτο, για κάθε παραγωγή και για κάθε μηχανή το Κράτος εισπράττει φόρους.

Πέμπτο, πίσω από κάθε μηχανή και κάθε παραγωγή, κρύβεται μια κινητήριος ενέργεια που την κατέχει άλλος από αυτόν που έχει την μηχανή.

Έκτο, για κάθε αντικατάσταση χρειάζεται και ένας δανειστής ή ένας χορηγός.Τι πρέπει να γίνει ώστε με μια χούφτα δολάρια η μηχανή να μας δίνει δέκα χούφτες δολάρια;

Πρώτον, να ελέγξουμε τα εδάφη που παράγουν τις πρώτες ύλες και να τα ενσωματώσουμε στην ιδιοκτησία μας ώστε να ελέγχουμε το κόστος παραγωγής και διάθεσης.

Δεύτερο να εξετάσουμε τις συνθήκες παραγωγής μαϊμού προϊόντων και, ή να τους μιμηθούμε όπου είναι δυνατό, ή να καταστρέψουμε την παρασιτική τους παραγωγή

Τρίτο να σμικρύνουμε αποτελεσματικά το κόστος που προκαλεί η συμμετοχή των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία.

Τέταρτο να υπερχρεώσουμε τα Κράτη, ώστε να ελέγξουμε τους φόρους και μέσα από το έλεγχο των φόρων να κατευθύνουμε την οικονομία κάθε κράτους έτσι που να μην μπαίνει εμπόδιο στο στόχο των δέκα χουφτών δολάρια.

Πέμπτο, σε κάθε χρηματοδότηση το Κράτος οφείλει να εγγυάται την επένδυση είτε μέσω δανειστή, είτε ως χορηγός. 


Ο Γ. Παπανδρέου, μιλώντας στο άτυπο υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είχε ως θέμα τον ανταγωνισμό, τις τιμές, τις αποκρατικοποιήσεις και τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής:

"Το θέμα της ανταγωνιστικότητας, που είναι κεντρικό για εμάς, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, θεωρώντας ότι το κεντρικό πρόβλημα είναι το κοινωνικό κράτος και επομένως η λύση είναι η φθηνή εργασία και η μείωση των συντάξεων, ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο ανταγωνιστικές οικονομίες"

Ο Γ. Παπανδρέου στην συνέλευση του ΣΕΠΕ όταν έφυγαν οι κάμερες, απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες, τους είπε: « Σας έφτιαξα φθηνά εργατικά χέρια…»

Πεταλωτής: « Είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο για το ΔΝΤ»

Δηλαδή για να οδηγήσουν την χώρα στην χρεοκοπία είχαν αποφασίσει πριν τις εκλογές και πως θα το κάνουν και γιατί θα το κάνουν και πως θα φανούν αγωνιστές για να μην …… χρεοκοπήσει η χώρα και ποιον θα υποδείξουν ότι ευθύνεται για την χρεοκοπία.

Όλα αυτά για να «προσαρμοστούν», Κράτος, Εργαζόμενοι, Κοινωνικές Παροχές, στο πάτο του βαρελιού, για να αυξηθεί η ….. ανταγωνιστικότητα της οικονομίας !!!


Αλλά επειδή κάθε κράτος διαθέτει Δημόσιες – Κρατικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις που δέχεται από ξένα κεφάλαια και Κράτη, στην Ελλάδα έχουμε τον κατάλληλο μηχανισμό, δηλαδή τις Κυβερνήσεις και τα Κόμματα, για να αδυνατίσουμε το Κράτος και να χάσει την δύναμή του απέναντι στις ξένες αγορές, τα ξένα και ανταγωνιστικά κεφάλαια, στα άλλα Κράτη που θέλουν να μας ελέγξουν.

Κάθε Δημόσια επιχείρηση που χάνει τον χαραχτήρα της και το Κράτος- ιδιοκτήτη της, τόσο ακριβώς και λίγο παραπάνω το Κράτος βυθίζεται προς τον πάτο του βαρελιού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας ή τις θέσεις σας για την συγκεκριμένη δημοσίευση ή να δημοσιεύσετε και άλλο θέμα

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS

ΜΙΧΑΛΗS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗS
ΑΠΕΒΙΩΣΕ 26/5/2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ....

ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΥΡΙΕ.......

Η COSMOTE ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΑ 500 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ¨ΓΕΡΝΑΝΟΣ¨ ΠΡΟΣ 1.300.000 εκ.ΕΥΡΩ

Ο ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣ 180 εκ. ΕΥΡΩ

ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ...... ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS

ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑS
ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΤΗΝ....OIKONOMIA

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ

Η Διεθνής Αμνηστία μαζεύει υπογραφές για την Κ. Κούνεβα

Το ελληνικό τμήμα της Διεθνους Αμνηστίας προώθησε την υπόθεση της Κωνσταντίνας ως international petition.Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει συλλογή υπογραφών σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στις ελληνικές αρχές για απόδοση δικαιοσύνης.Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10.000 υπογραφές μέχρι την εργατική Πρωτομαγιά, ημερομηνία που θα παραδοθούν στον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας.

http://www.amnesty.org.gr/kouneva.htm
http://g700.blogspot.com/

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΑΝ ΓΚΡΙΝΣΠΑΝ ( ΠΡΟΕΔΡΟS της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑS των ΗΠΑ)

Εκανα το λάθος της ζωής μου όταν πίστευα στην απόλυτη ελευθερία της αγοράς


ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ;

ΑΓΩΝΑS ΧΩΡΙS ΟΡΟΥS ΚΑΙ ΧΩΡΙS ΑΝΑΣΤΟΛΕS

Τίποτα δεν πάει χαμένο
στη χαμένη σου ζωή,
τ’ όνειρό σου ανασταίνω
και το κάθε σου "γιατί".

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑS

Με αντάλλαγμα 442,5 εκατομμύρια Ευρώ η κυβέρνηση της Δεξιάς, ως κυβέρνηση του μεγάλου καφαλαίου και της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης πούλησε τη Διοίκηση (MANAGEMENT)του ΟΤΕ στην κρατική DEUTSCHE TELECOM, πράγμα που σημαίνει το απόλυτο δικαίωμα Διαχείρησης, όχι μόνο των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ και των δεκάδων Θυγατρικών του Εταιριών, αλλά και την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να παρέχει τηλεπικοινωνιακή ασφάλεια στους Έλληνες και στην ελληνική οικονομία, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ανεξαρτησία και την ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί στην Ελλάδα το ξεπούλημα του ΟΤΕ, χωρίς να είναι , φυσικά, δυνατό να υπολογιστεί η συνολική ζημιά για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τόσο σε τρέχουσες αξίες, όσο και σε απωλεσθησόμενες αξίες στο βάθος του χρόνου: Με την πώληση του ΟΤΕ και των άλλων Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που προηγήθηκαν , αλλά και αυτών που ακολουθούν, πράγματι, ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ.ΑΥΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ:1.- OTE,
2.- OTE ESTATE (με τα 2.500 κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΕ, αξίας άνω του 1,6 δις. ευρώ),
3.- COSMOTE,
4.- ΓΕΡΜΑΝΟΣ (στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια),
5.- ΟΤΕΝΕΤ (με τα εμπορικότατα προϊόντα της, conn-x, smile & web κάρτες, θυγατρικές εταιρίες κλπ),
6.- HELLAS SAT (δορυφορικές επικοινωνίες ΟΤΕ),
7.- ΟΤΕ SAT MARITEL (ναυτιλιακές επικοινωνίες ΟΤΕ),
8.- ΟΤΕ GLOBE (διεθνείς επικοινωνίες ΟΤΕ),
9.- ΟΤΕ ΑCADEMY (εκπαιδευτικό κέντρο ΟΤΕ),
10.- ROM TELECOM (Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός Ρουμανίας, στον οποίο ο ΟΤΕ κατέχει το 54%),
11.- COSMOROM (η COSMOTE της Ρουμανίας),
12.- GLOBUL (η COSMOTE της Βουλγαρίας),
13.- COSMOFON (η COSMOTE της FYROM),
14.- AMC (η COSMOTE της Αλβανίας),
15.- TELECOM (o OTE της Σερβίας).
16. τα OTEshops,
17. την INFOTE με τον Χρυσό Οδηγό και τις διαφημίσεις του,
18. την OTEPLUS,
19. την COSMO-ONE,
20. τον ΟΤΕ-International,
21. την ΟΤΕ-Ασφάλιση,
22. την HellasCom,
23. το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ και
24. πουλάνε ακόμα και το όνομα, τη φήμη και την πελατεία, δηλαδή το brand name "ΟΤΕ".